W Stanach Zjednoczonych nazwano Chlorellę “wielkim regulatorem”, ponieważ równoważy wszelkie odchylenia organizmu od normy.

Polecane produkty